FM Datasheets Revisie

Fire Protection Support, FM datasheet, opslag

Traditioneel worden datasheets met enige regelmaat geactualiseerd. Ik probeer dat voor jullie bij te houden en alle informatie te delen. De nieuwste versie kunt u HIER vinden. Veel toegepaste normen die zijn gewijzigd: DS 2-0 Installation Guidelines for Automatic Sprinklers DS 2-81 Fire Protection System Inspection, Testing and Maintenance DS 3-26 Fire Protection for Nonstorage … Meer lezen

Overzicht voorschriften

Wij techneuten zijn erin geslaagd om Nederland te overspoelen met normen en voorschriften. Besluiten, normen, datasheets, harmonisaties, interpretaties etc. Uiteraard met de beste bedoelingen. Om de de markt te helpen is een pagina opgesteld met daarom de meest van toepassing zijnde voorschriften. Openbare documenten kun je ook downloaden. Je kunt er komen via het tabblad: … Meer lezen

Revisie van normen over schuimconcentraten

In Nederland hanteren wij veelal de NEN 1568 als norm voor: Blusmiddelen – schuimconcentraten. ook wel schuim vormende vloeistoffen genoemd. De NEN-EN 1568 bestaat uit een aantal delen. Blusmiddelen – Schuimconcentraten Deel 1: Specificatie voor schuimconcentraten met gemiddelde expansie voor gebruik op vloeistoffen die niet met water mengbaar zijn. Deel 2: Specificatie voor schuimconcentraten met … Meer lezen

Nieuw: NEN 2535: 2017 Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

Fire Protection Support, Brandbeveiliging

Op 01-12-2017 is de NEN 2535:2017 verschenen. Deze versie vervangt de NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl. Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen. NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. LINK: NEN

Nederland heeft een primeur . . . . ” eerste beheer en onderhoudsvoorschrift voor sprinklerinstallaties”

Fire Protection Support - Richard Hoyer - Brandbeveiliging

Probleemstelling De Europese en Nederlandse Sprinklernorm gaat onder andere over beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. De betreffende hoofdstukken zijn van onvoldoende kwaliteit om toe te kunnen passen. Verder zijn er verschillen tussen de normen (EN, NEN, VAS, NFPA, FM, VdS, CEA), die te pas en onpas door elkaar worden gebruikt. Bovendien is er ongelijkheid tussen … Meer lezen

CvB stemt in met de publicatie van de eerste beheer en onderhoudsnorm voor sprinklerinstallaties.

Gisteren vond de vergadering van de CvB plaats. De CvB; commissie van belanghebbenden, heeft ingestemd met de eerste onderhoudsnorm voor het beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Deze week meer hierover. Subje CvB Het overleg van de CvB  leidt tot wijzigingsvoorstellen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CCV beheert het certificatieschema in opdracht van … Meer lezen

Blusinstallaties en drinkwateraansluiting. Aangepaste eisen.

Fire Protection Support, drinkwateraansluiting

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan zullen ook alle Waterwerkbladen worden herzien. De eerste 2 series Waterwerkbladen zijn inmiddels herzien. Voor watervoerende blussysteem zijn deze eisen meestal van toepassing. Voorbeelden zijn: sprinklerpomp aangesloten op DWL (drinkwaterleiding); vulling van suppletietank; suppletie van … Meer lezen

Watersproeisystemen. Nieuwe normversie van NFPA 15.

De norm omschrijft het ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen en testen van watersproeisystemen. Deze systemen worden veelal in industriële omgevingen toegepast. Er is soms verwarring in de benaming “Deluge” en “Waterspray”. “Waterspray” is ook “Deluge” maar niet omgekeerd. Nadenkertje ! Bij waterspray wordt het te bewaken object “aangesproeid”. Het object wordt “ingepakt” met water. Verschillen … Meer lezen