Welke besluiten zijn overgenomen in de NEN 1073 en TB 80?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Het deskundigenpanel heeft een groot aantal besluiten, interpretaties, nta’s, technische bulletins ondergebracht in de nieuwe sprinklernorm: NEN-EN 12845 + NEN 1073. Hieronder treft u een overzicht aan. BESLUITENLIJST 2.1 Noodstroomaggregaat, testfrequentie 2.2 NSA, inrichting met preferente groepen 2.3 Watermeters met draaiende delen 2.11 Afstand tussen sprinklers 2.13 Aansluiting op open water, bronwater 2.14 Flexibele sprinklerleidingen, … Meer lezen

Norm voor automatische sprinklerinstallaties verschenen.

Fire Protection Support - Richard Hoyer

De Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties, de NEN-EN 12845 met de Nederlandse aanvulling is gepubliceerd. NEN heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel VBB-systemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 12845 (revisie 1) gepubliceerd. Er dient opgemerkt te worden dat Technisch … Meer lezen