Grenfell Tower – Brandbeveiliging; het vervolg.

Brandbeveiliging Fire Protection Support, Grenfell toren

Grenfell Tower De uitgangspunten voor de onderzoeken zijn gepubliceerd. Een algemeen onderzoek zal plaatsvinden en een specifiek onderzoek naar de herziening van de bouwvoorschriften De resultaten van de laatst genoemde worden in het voorjaar van 2018 verwacht. Brandbeveiliging in Engelse hoogbouw Intussen hebben Engelse gemeenteraden aangekondigd dat ze meer dan 500 sociale hoogbouw, flats zullen … Meer lezen

NFPA 502, oplossing voor brandveiligheid in tunnels ?

Fire Protection Support, Brandbeveilging

In de USA komen verkeerstunnels vaak voor. Men draait de hand niet om voor een 8 baans tunnels met verkeersplein en al. Recent is de NFPA 502; Standard for Road Tunnels, Bridge, and Other Limited Access Highways, provides fire protection and life safety, gepubliceerd. Er dient echter opgemerkt te worden dat er grote verschillen kunnen … Meer lezen

Nederland heeft een primeur . . . . ” eerste beheer en onderhoudsvoorschrift voor sprinklerinstallaties”

Fire Protection Support - Richard Hoyer - Brandbeveiliging

Probleemstelling De Europese en Nederlandse Sprinklernorm gaat onder andere over beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. De betreffende hoofdstukken zijn van onvoldoende kwaliteit om toe te kunnen passen. Verder zijn er verschillen tussen de normen (EN, NEN, VAS, NFPA, FM, VdS, CEA), die te pas en onpas door elkaar worden gebruikt. Bovendien is er ongelijkheid tussen … Meer lezen

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties.

Inspectiecertificerigngin de zorg

Het CCV had een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport ‘Inspectiecertificering in de zorg’ van ActiZ en VGN dat op 22 juni jl. werd gepubliceerd. Het doel van het meldpunt was knelpunten registreren en “in samenwerking onderhoudsbedrijven en inspecteurs“ zoeken naar oplossingen. >>Rapport Inspectiecertificering van … Meer lezen