Brand Statistiek

Brandmeldingen

 • In 2019 kwamen bij de brandweermeldkamers in totaal 72.160 meldingen binnen voor brand.
 • Dat zijn 198 meldingen per dag.
 • Voor 55.940 meldingen moest de brandweer daadwerkelijk uitrukken.
 • De gemiddelde responstijd (De som van de gemiddelde alarmeringstijd, uitruktijd en rijtijd) van de brandweer was in 2019: 7,8 minuten voordat de brandweer ter plaatse was

Bron: CBS

Woningbrand – oorzaken van brand

Oorzaak20192018
Menselijk handelen23 %22 %
Elektrisch20 %21 %
Haarden/ Kachels8 %10
Brandstichting7 %7 %
Werkzaamheden4 %4 %
Accu’s / batterijen3 % – –
Broei en zelfontbranding1 %3 %
Bron: Salvage

Fatale woningbranden

 • Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander woongerelateerd object en die niet door opzet is veroorzaakt.
 • 2008: 44
  2009: 25
  2010: 29
  2011: 28
  2012: 26
  2013: 33
  2014: 30
  2015: 31
  2016: 37
  2017: 28
  2018: 33
  2019: 22
 • Fatale woningbranden zijn ontstaan in:
  1/3 van de gevallen in de woon-/)slaapkamer
  1/3 van de gevallen in de keuken
 • 63% is ouder dan 65 jaar (2019).
 • Belangrijkste oorzaken van woningbranden (2019):
  1. roken (25%)
  2. onvoorzichtigheid bij koken (10%)
  3. kortsluiting of een defect apparaat (19%)
 • 1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen (2016)

Bron: IFV

Aantal dode dieren bij brand

Door het stof en de aanwezigheid van mestgassen en problemen met elektriciteit, zoals kortsluiting zijn stallen heel brandbaar.

2006:   251.200 
2007:     11.500
2008:   199.700
2009:     99.200
2010:   180.500
2011:   318.800
2012:   119.600
2013:     68.600
2014:     32.000
2015:   128,200
2016:   201.400
2017:   255.600
2018:   122.000
2019:   175.000

Bron: stichting wakker dier.

Woningbrand – aantal schadeclaims

2015: 103.315
2016: 105.088
2017:   90.907
2018:   80.582

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Schadelast recente jaarwisselingen

2012/2013: 12,9 miljoen euro
2013/2014:   2,9 miljoen euro
2014/2015: 12,5 miljoen euro
2015/2016: 14,0 miljoen euro
2016/2017: 15,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)
2017/2018: 10-12 miljoen euro (eerste prognose)

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Miljoenenbranden

 • In 2016 vonden naast 2015 de meeste miljoenenbranden plaats.
 • Een miljoenenbrand is een brand met een schadepost van minimaal 1 miljoen euro.
 • Gezamenlijke schade van 787 miljoen euro.
 • Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Autobrand – aantal schadeclaims

2014: 3.012
2015: 3.389
2016: 3.8.95
2017:  4.014
2018:  4.359

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Sprinkler effectiviteit

Bij 92% van de branden (waarbij sprinklers aanwezig waren) was de brand groot genoeg om ze te activeren.

Sprinklers waren effectief in het beheersen van de brand in 96% van de branden waarin ze actief waren.

Sprinklers werkten effectief bij 88% (0,92 x 0,96) van de branden die groot genoeg waren om ze te activeren.

Bij de helft van de branden waarbij sprinklers wel operationeel waren maar niet effectief, kwam dat omdat het water de brand niet bereikte.

In 60% van de gevallen waar een sprinkler niet functioneerde was het systeem uitbedrijf.

Bron: NFPA

Aantal geactiveerde sprinklers

Slechts één sprinkler werd geactiveerd in vier van de vijf branden waarbij sprinklers in werking waren. Figuur laat zien dat bij 97% van de branden met werkende sprinklers vijf of minder koppen in werking zijn getreden. Voor droge- en andere systemen waren de percentages lager. (Bron: NFPA).

Deel dit bericht of pagina