Fire Protection Support - Sprinklerstatistiek

Brand Statistiek

Miljoenenbranden

 • In 2016 vonden naast 2015 de meeste miljoenenbranden plaats.
 • Een miljoenenbrand is een brand met een schadepost van minimaal 1 miljoen euro.
 • Gezamenlijke schade van 787 miljoen euro.

Fatale woningbranden

 • Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander woongerelateerd object en die niet door opzet is veroorzaakt.
 •  
 • 283 brandclaims per dag (2016)
 • 27 fatale woningbranden (2017)
 • 68% is ouder dan 61 jaar.
 • Belangrijkste oorzaken van woningbranden (2017):
  1. roken (30%)
  2. onvoorzichtigheid bij koken (15%)
  3. kortsluiting of een defect apparaat (15%)
 • 1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen (2016)
 • 36% minder kans op brand bij keurmerk vanwege rookmelder
 • 3 to 4 keer meer woningbranden tijdens jaarwisseling
 • Het aantal brandclaims daalde met 17.8% tussen 2010-2014

Bron: IFV

Aantal autobranden

2014: 3.012
2015: 3.389
2016: 3.8.95
2017: 4.014
2018: 4.349

Bron: Verbond van verzekeraars

Brandmeldingen

 • In 2015 kwamen bij de brandweermeldkamers in totaal 234.000 meldingen binnen voor brand of hulpverlening.
 • Dat zijn 641 meldingen per dag.
 • Voor 152.000 meldingen (416 per dag) moest de brandweer daadwerkelijk uitrukken.
 • Het aantal keren dat de meldkamers de brandweer alarmeerden voor een brand daalde van 91.000 in 2014 naar 85.000 in 2015 (een daling van 7%).
 • 35% van de meldingen worden door de alarmcentrale afgehandeld.
 • 28.036 aansluitingen met een brandmeldinstallatie bij de Particuliere Alarmcentrales

Bron: CBS

 • Landelijk is de brandweer in 2015 zo’n 35.000 keer gealarmeerd wegens een automatisch brandalarm.
 • Vergeleken met het jaar ervoor is er sprake van een daling van zo’n 10.000 meldingen.
 • De reden is dat minder brandmeldinstallaties op de meldkamer zijn aangesloten. De wettelijke verplichting hiertoe is in 2012 komen te vervallen. Daarnaast is de landelijke maatregel, waarbij de centralist op de meldkamer eerst nagaat of er daadwerkelijk sprake is van brand, succesvol.
 • 8% van deze automatische meldingen komt uit Rotterdam. De havenstad is daarmee koploper in Nederland.
 • 14% uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Den Haag volgt met 6,8% en Amsterdam met 6,7%.
 • Aanzienlijk minder meldingen komen uit Eindhoven (3,1%) en Utrecht (2,8%).

bronvermelding: vebon-novb

Aantal dode dieren bij brand

aantal veestalbranden - Fire Protection Support - Richard Hoyer

Bron: stichting wakker dier.

Schadelast recente jaarwisselingen

2012/2013: 12,9 miljoen euro
2013/2014:   2,9 miljoen euro
2014/2015: 12,5 miljoen euro
2015/2016: 14,0 miljoen euro
2016/2017: 15,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)
2017/2018: 10-12 miljoen euro (eerste prognose)

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Geïnstalleerde installaties

Sprinkler: circa 6000 Bron: vivb-2017

Watermist: circa 150

Deel dit bericht of pagina