Brandcompartiment; Brandwerendheid vs WBDBO

Brandcompartiment

Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden. In het bouwbesluit is vastgelegd hoe groot deze compartimenten moeten zijn en welke brandwerendheid de scheidingen moeten hebben.

Bouwbesluit– artikel 2.84: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

WBDBO betekent; Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.
Brandoverslag: betekent de uitbreiding van brand naar een andere ruimte via de buitenlucht.
Branddoorslag: betekent de uitbreiding van brand naar een andere ruimte anders dan via de buitenlucht.
De wbdbo wordt uitgedrukt in minuten.

Uittreksel bouwbesluiteisen

WBDBO in minuten->    30    60   90   120
Nieuwbouw- woonfunctie
Indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau     x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m en geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau     x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau      x
Nieuwbouw – gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie
Indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau     x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m en geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau    x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau     x
Bestaande bouw – woonfunctie
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m en niet hoger dan 13 m boven het meetniveau     x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau     x
Bestaande bouw
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m en niet hoger dan 13 m boven het meetniveau      x
Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau     x

Brandwerendheid

Brandwerendheid is de constructie-eigenschap waarmee aan de branddoorslageis kan worden voldaan. Bepaling van de brandwerendheid moet bepaald worden volgens de NEN-EN 1363/-4/-/5/-6.
De NEN 6068 is de norm die de link legt tussen WBDBO van de scheidingsconstructie en brandwerendheid van de constructiedelen die onderdeel vormen van de scheidingsconstructie.

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.