Waterreservoir: Wat zijn de antwoorden op meest gestelde vragen over de C-controle (TB 67b) ?

Tijdens de informatiebijeenkomsten van 26 januari en 15 februari 2016 ontving de sectie Sprinklertechniek ruim 100 vragen over het Technisch Bulletin. De vragen zijn door het deskundigenpanel VBB-systemen beantwoord.

Wat is de definitie van “reservoir” in het TB?
Een gesloten, ondergrondse of bovengrondse, watervoorraad met beperkte inhoud.

Geldt het TB voor alle reservoirs?
Ja, maar gezien een aantal incidenten met geboute stalen tanks, gelden voor deze tanks bijzondere aandacht voor de resterende constructieve sterkte.

Hoe moet worden omgegaan met een bestaand UPD, PvE of BdB waarin wordt vermeld dat onderhoud conform bijvoorbeeld NFPA 25 wordt uitgevoerd en waarin geen verwijzing naar dit Technische Bulletin 67B is opgenomen?
Dit Technisch Bulletin geldt voor alle sprinklerinstallaties (VBB-systemen).

Gelden alle controles uit het TB voor alle reservoirs?
– Voor geboute stalen tanks gelden de controles A, B en C.
– Voor gelaste stalen tanks gelden de controles A en B. Voor de C controle in de matrix moet dan worden gelezen B.
– Voor waterreservoirs geconstrueerd van beton, welke hun water dichtheid ontlenen aan de beton kwaliteit, en dus niet zijn voorzien van een liner of coating, gelden de controles A en B. Voor de C controle moet worden gelezen B.

Dienen de antivortexplaat, wakbak, etc. ook niet te worden gecontroleerd op deugdelijkheid van de bevestiging bij een B-controle?
Ja, deze moeten gecontroleerd (dit is een omissie in de TB).

Waarom moet bij een C controle het reservoir leeg gemaakt worden?
Waarvoor zou je nog een tank volledig leeg laten lopen, als je met duikonderzoek kan aantonen dat er geen lekkages of roest zit op waterlijn?

Een reservoir moet leeg gemaakt worden om het onderhoud uit te kunnen voeren.

We halen de in het TB genoemde termijn niet van de C controle. Wat zijn hiervan de consequenties?
Als er niet of niet tijdig conform de C-controle van TB 67B onderhoud is uitgevoerd aan het waterreservoir is de inspectie-instelling verplicht om een “nee-“conclusie op te nemen in het inspectierapport, tenzij er een door eigenaar/gebruiker opgesteld Plan van Aanpak beschikbaar is dat de instemming heeft van het bevoegd gezag en (of) de verzekeringsmaatschappij. In het Plan van Aanpak moeten minimaal zijn opgenomen: een analyse van de conditie van de tank; een daarop gebaseerde uitwerking van de te treffen maatregelen en het daarbij behorend tijdpad waarin de C-controle is opgenomen.

Tijdens het uitvoeren van de controle aan de tank wordt de tank afgekeurd. Hoeveel tijd krijgt een opdrachtgever voor herstellen van een gebrek?
Afkeur betekent dat er eerst onderhoud moet worden verricht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar om te zorgen voor een Plan van Aanpak om het waterreservoir weer in functionele staat te krijgen. Het Plan van Aanpak behoeft de instemming van het bevoegd gezag en (of) de verzekeringsmaatschappij. Het Plan van Aanpak moet bevatten: een analyse van de conditie van de tank en de reden van afkeur, de maatregelen die de gebruiker/eigenaar treft, en het tijdpad voor uitvoering en afronding van het onderhoud.

Hoe moet worden omgegaan met de brandbeveiliging, van de gebouwen aangesloten op het reservoir, tijdens een B of C-controle?
Er dient in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen een Plan van Aanpak te worden opgesteld. In dit Plan van Aanpak dienen de vereiste maatregelen te worden opgenomen in relatie tot de afgeleide doelstellingen. Alvorens de controle uit te voeren dient het Plan van Aanpak door de betrokken partijen te worden goedgekeurd.

Zie ook blog: Succesvol tankonderhoud

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.